ELECCIONS 2012 PAS-F

RESUM DEL PROGRAMA DEL PAS-F / JUNY DEL 2012

PROGRAMA DE LA SECCIÓ SINDICAL A LA UPF PER A LES ELECCIONS A LA JPAS
En l’actual context de retallades de drets socials i laborals que afecten a la classe treballadora, de desballestament dels serveis públics, de la progressiva mercantilització i privatització de la universitat -del que el govern de la UPF ha fet bandera- cal plantejar-se seriosament quina és la universitat que volem i necessitem, quin model de sindicalisme defensem i quina ha de ser la funció dels sindicats i dels òrgans de representació, ara i en els propers anys.
Les persones que formem la candidatura de la Intersindical-CSC a la UPF hem debatut i consensuat aquest programa marc dels que seran, en els propers quatre anys,  els eixos de treball i les línies mestres de la nostra tasca de representació i de lluita sindical que proposarem i defensarem:

1. Condicions Laborals Justes. Ni un pas enrere
Aquests darrers mesos s’han precaritzat molt les condicions laborals de tots els treballadors de la universitat. Tothom està al cas de les retallades tant en drets com econòmiques que estem patint.
La candidatura del PAS-F de la secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF tenim com a objectiu lluitar per recuperar els drets perduts, i reclamar millores, partint del criteri del repartiment del treball i la redistribució dels sous. Els membres del PAS de la secció sindical de la Intersindical-CSC  a la UPF defensarem:
 • Recuperació immediata del poder adquisitiu anterior a les reduccions salarials dels darrers anys.
 •  Trienni únic. Igual import dels triennis per a tots els treballadors.
 • Pagues extraordinàries senceres.
 • Reequilibri dels sous de tota la plantilla. Augment dels sous mínims i reajustament dels sous més alts.
 • Manteniment i estabilització de la plantilla. Manteniment de la jornada de 35 h perquè tothom, funcionàries i interines, tinguem un lloc de feina en igualtat de condicions. Cap acomiadament és necessari ni cap acomiadament és just.
 • Jornada continuada per a tots els serveis. Implementació immediata de les millores proposades per la JPAS des de fa anys: supressió torn divendres tarda...
 • Defensa de la conciliació de la vida familiar i personal. Els drets assolits en aquest àmbit no es poden perdre. La supressió d’aquest drets afecta la qualitat de vida de les dones, novament les principals afectades per la crisi.
 • Defensa del dret a la prestació per Incapacitat Laboral (IT) del 100% durant, com a mínim, un any. No a la precarització de les condicions salarials dels malalts crònics, greus...
 •   RLT única i transparent.
 • Augment nivells mínims dins la RLT.
 • DLT real ja i participada per totes les treballadores.
 • Retorn del dret a la matrícula gratuïta als estudis universitaris. L’educació és un dret no un privilegi.  
 • Recuperació de la iniciativa de creació d’un fons d’acció social que suposi un 1% dels pressupostos de la Universitat.
Les candidates a la JPAS de la secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF lluitarem per un nou model de governança.

Un model més just i democràtic que prioritzi el coneixement, que garanteixi unes condicions laborals justes, que elabori pressupostos participatius, que defensi l’autonomia universitària,  l’exigència d’un finançament just en relació a les seves tasques docent, de recerca i investigació davant d’una universitat plantejada com a negoci, a l’abast, altre cop, de les elits i amb un personal en condicions laborals precàries.
 • Un Claustre democràtic: El Claustre, el nostre Parlament.
 • Autonomia universitària.
 • Transparència en la gestió dels pressupostos.
 • Volem conèixer i opinar sobre els convenis que fa la UPF amb empreses com el Santander.
 • Una universitat pública no mercantilitzada, ni privatitzada. Una universitat de qualitat al servei de la societat i a l’abast de tothom.
Els representants del PAS de la secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF proposem mesures que la UPF hauria de prendre davant la greu situació econòmica i els problemes mediambientals que patim:
 • Sostenibilitat econòmica: cap euro a protocol, càterings, imatge, hotels.
 • Control mediambiental i de salut de les persones: estudi de les repercussions dels camps magnètics en les persones i l’entorn. Estudi d’opcions energètiques més econòmiques.
 • Domiciliació dels comptes de la Universitat en bancs ètics. Opció de cobrar la nòmina en mà sense necessitat de tenir domiciliació bancària.
 • Recuperació de les aportacions al Pla de Pensions i redirigir-les en projectes o opcions ètiques i socialment responsables.
Els representants del PAS de la secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF lluitarem per unes condicions laborals justes per a tots els treballadors de la universitat, i per aquells que hi treballen en empreses subcontractades per la UPF
 • Proposem la revocació de l’externalització de serveis: reprografia, neteja, seguretat, serveis informàtics, etc. I que les treballadores d’aquestes empreses que presten els seus serveis a la UPF passin a formar part de la plantilla de la universitat
 • Condicions laborals equiparables als seus homòlegs a la UPF dels i les treballadores de les escoles universitàries adscrites, Fundació UPF, etc..
2 - Potenciació de l’òrgan democràtic de representació del PAS com a eina de lluita i reivindicació dels  drets laborals i al servei de les treballadores
 El nostre compromís vers la JPAS és total.
 • Els membres del PAS de la Intersindical-CSC de la UPF entenem que la funció de la JPAS i el Comitè d’Empresa del PAS Laboral no es pot ni s’ha de circumscriure a la funció de negociar condicions laborals.  La tasca sindical dels representants elegits pels companys/es del PAS  ha de ser la defensa i reivindicació dels drets de les treballadores i aquesta lluita l’hem de vehicular, també, a través dels òrgans de representació.
 • La JPAS també ha de tenir les funcions que els treballadors li vulguin atorgar.  Nosaltres pensem que passen per reivindicar i lluitar per no perdre els drets retallats, la defensa de tots els llocs de treball, la de negociar millores en les condicions de treball, convocar assemblees informatives i decisòries, proposar mobilitzacions, participar en espais de lluita més amplis de l’àmbit universitari... i tot aquelles que l’agressió als serveis públics i a llurs treballadors aconsellin.
 • Treballar amb l’objectiu comú, per part de tots els representants, de crear una JPAS forta capaç de plantar cara a les agressions laborals que estem patint i que vindran.
 • La JPAS necessita persones compromeses en la defensa dels drets laborals i que respectin i legitimin els acords presos de forma col·lectiva.
3- Desenvolupament i consolidació dels espais unitaris de la UPF i de l’àmbit de les universitats públiques catalanes

Aquesta eina ens ha de permetre organitzar la capacitat de resposta unitària i formular alternatives conjuntes a l’actual model educatiu i de governança a les universitats.

Concretament:
 • Continuarem treballant per crear alternatives a l’actual model d’universitat i sobre les condicions de treball del PAS, tant en l’àmbit de la UPF dins l’Espai Àgora UPF, com en el conjunt d’universitats públiques catalanes mitjançant la PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública).
Per això, seguirem participant i impulsant aquests espais unitaris de reflexió i lluita amb el convenciment que la potenciació i la normalització d’aquests àmbits més participatius contribuirà a enfortir-nos i a plantar cara a les agressions que patim els treballadors i la universitat pública catalana.

4- Crear i definir instruments i mecanismes de difusió i comunicació per garantir el flux d’informació a les treballadores de la UPF
Els representants a la JPAS per part de la Intersindical-CSC assumim el compromís de garantir que tota la informació que ens arribi i afecti el PAS, la farem pública amb la màxima rapidesa.

Totes les persones que formem aquesta candidatura tenim el compromís i la responsabilitat de crear canals de comunicació per fer arribar als representants dels treballadors les diferents situacions que afectin als drets i condicions laborals de les persones.
Eines de comunicació i mecanismes en la presa de decisions que proposem  a  la JPAS perquè posi en marxa o reforci:
 • Publicació de fulls informatius periòdics
 • Avisos al Campus
 • Web o bloc actualitzat
 • Assemblees informatives i decisòries, referèndums, etc
5- Llengua, treball i país. Treballar per construir un nou i just marc de relacions laborals


La Intersindical-CSC reivindica un marc propi de relacions laborals com a sindicat de país. Un espai laboral basat en dos principis: el de proximitat, adequant normatives i institucions a la nostra societat, i el d’identitat com a element clau del nostre espai socioeconòmic.
Aquesta ha de ser la nostra aportació, actuant localment per incidir globalment.

Perquè només així és possible un món de pobles lliures i construir una societat socialment justa i democràtica.
CAP RETALLADA ÉS NECESSÀRIA, CAP RETALLADA ÉS JUSTA
SOCIALITZEM LA RIQUESA. QUE LA CRISI LA PAGUI QUI LA GENERA.
DEFENSEM UNA UNIVERSITAT, PÚBLICA, JUSTA I DE QUALITAT AL SERVEI DE LA SOCIETAT I A L’ABAST DE TOTHOM!
 NI UN PAS ENRERE !!
Us encoratgem a ser protagonistes dels temps que vindran.  Res no està escrit, i tot és possible !

8 de juny del 2012LLISTA DE CANDIDATES I CANDIDATS A LA JPAS

1.- Ramon López i Iglesias
2.- Sílvia Tenes i Mascorda
3.- Glòria Ferrer i Rosich
4.- Ester Rocabayera i Jordan
5.- Marta Gutiérrez i Berengueres
6.- Ramon Maseda i Puga
7.- Lali Palet i Dalmau
8.- Cristina Cols i Segura
9.- Laia Lanuza i Castilló
10.- Cristina Gorgues i Griñan
11.- Ester Muñoz de la Torre
12.- Mercè Saumench i Llucià
13.- Marta Montiel i González
14.- Agustí Argimon i Ribas 
15.- M. Antònia Mata i Dam
16.- Marc López i Hernández
17.- Assumpta Guinjoan i Gabriel
18.- Ana Salas i Bernaus
19.- Roger Aranich i Pedreño
20.- Roser Vilaró i Fernàndez-Serrano
21.- Margarida Codinachs i Canals
22.- Mònica Llop i Colomer
23.- Blanca Ribera de Madariaga
24.- M. Montserrat Guinjoan i Gabriel
25.- Carme Casanovas i Montañà
26.- M. Rosa Rubí i Arqués
27.- Laia Martínez i Muñoz 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada