dimarts, 9 setembre de 2014

Manifest de la CSC amb motiu de l’11 de setembre 2014

Votar, vèncer! 

Construïm l’Estat català del benestar i la justícia social

El moment històric que vivim com a poble fa que aquest 11 de setembre la mobilització esdevingui d’importància cabdal per a poder exercir l’autodeterminació nacional i la construcció d’un Estat català del benestar i la justícia social.

El procés sobiranista català té com a característica principal l’acció de les classes populars com a motor. La mobilització de la ciutadania és el gran actiu que pot decantar la balança cap a les nostres aspiracions col·lectives; és un element imprescindible per a conformar una majoria incontestable que asseguri no només la viabilitat del procés sinó el nostre futur i benestar col·lectius.

Com a treballadors i treballadores ens hi juguem molt. Romandre a l’estat espanyol no és una alternativa acceptable. Els seus dèficits democràtics, la cultura de la negació i la seva mateixa estructura atempten contra els nostres interessos de classe i impossibiliten la nostra pervivència com a poble.

És impossible recuperar els drets que ens han estat sostrets si continuem sota el jou de l’estat espanyol. Els atacs a la llengua i la cultura al conjunt dels Països Catalans, la repressió sindical i social, les successives reformes laborals i econòmiques dictades des de la lògica del capitalisme més salvatge, són bones mostres de què no podem ni volem continuar suportant.

Volem construir un Estat al qual el benestar de les persones esdevingui l’eix central de l’acció política i econòmica. Dotar les classes populars de capacitat de decisió sobre qualsevol aspecte que les pugui afectar i en qualsevol àmbit.

Per a dur a terme aquesta transformació social és imprescindible la participació dels i les treballadores en el procés de canvi: la independència nacional ens ofereix una oportunitat per a dur a bon port aquest repte col·lectiu.

Per això volem votar i volem fer-ho per vèncer. Vèncer per a construir un país de tothom i per a tothom, al servei de les classes populars i retornant a les seves mans el que ens han robat les oligarquies pròpies i alienes.

Volem votar per decidir quin serà el nostre futur. I volem vèncer per a construir un Estat radicalment democràtic, de benestar i justícia social per a la immensa majoria d’aquest país: els i les treballadores, les classes populars.

Aquest 11 de setembre hem de sortir al carrer, mobilitzar-nos, fer de totes les convocatòries sobiranistes un èxit rotund per assegurar la celebració del referèndum el pròxim 9 de novembre.

Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) apostem fermament per la consulta i per l’únic vot que considerem favorable als interessos de les classes populars d’aquest país: Sí + Sí.

El futur depèn de nosaltres, construïm la nostra llibertat com a classe i com a poble!

Visca la terra!

Visca la classe treballadora!


Països Catalans, 11 de setembre de 2014

divendres, 23 maig de 2014

COMUNICAT DE LA INTERSINDICAL-CSC EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ A LA UPF DE L’ACORD DE LA MESA D’UNIVERSITATS SOBRE ELS DIES D’INDISPOSICIONS I EL RECONEIXEMENT DEL 24 DE JUNY COM A FESTIU NO RECUPERABLE

Bon dia companyes i companys,

Ahir la Intersindical-CSC va signar la implementació a la UPF de l’Acord de la Mesa General d’Universitats de 28 d’octubre, un acord que regula -i limita- a 8 el nombre de dies anuals d’absència per motius de salut (indisposicions) sense descompte en nòmina.

Finalment -per això l’hem signat- aquest acord d’implementació no afegeix cap limitació ni va més enllà del que contempla l’Acord de la Mesa d’Universitats. Resumint, en cap dels supòsits, d’un, dos o tres dies consecutius d’indisposició, no caldrà dur, obligatòriament, un justificant mèdic.

Què hem defensat durant tot el procés de negociació i per què hem signat

Com ja hem explicat en anteriors comunicats, des de la Intersindical-CSC considerem que l’Acord de la Mesa General d’Universitats sobre les absències per motius de salut -indisposicions- signat per CCOO, UGT i CSIF -encara que l’ampli a 8 respecte del decret inicial- no deixa de ser una limitació d’un dret fonamental com és la salut. Una mesura que va del bracet d’una altra, que precaritza encara més les nostres vides, com és el descompte en nòmina de les baixes mèdiques.

Des de la CSC considerem que acceptar com absentisme les indisposicions és una passa enrere en la defensa dels drets socials i laborals dels treballadors i treballadores.

Dit això, hem decidit signar la implementació a la UPF de l’Acord de la Mesa d’Universitats, en els termes concrets en què està redactat, perquè:

1. Es fonamenta en la proposta que els i les membres la Intersindical-CSC hem defensat en el si de la JPAS, a les assemblees i durant tot el procés de negociació:


  • Preservar el dret a la salut, en la seva concepció holística (integral) i la seva autogestió per part de la persona afectada, el treballador o treballadora.
  • Col·laborar en la descongestió dels centres de salut, atès que no caldrà demanar visita mèdica per poder justificar una indisposició per un  trastorn de salut transitori, si no és necessari per motius de salut.
  • Activar i/o crear els protocols de salut a la UPF que garanteixin, a les persones que pateixen malalties i/o patologies de llarga durada, poder superar, si s’escau, els 8 dies d’indisposicions, tal com ja preveu aquest mateix Acord
  • Aplicar el mateix criteri de respecte i confiança envers els dos col·lectius afectats per la mesura, docents i PAS.
  • Així com reduir tràmits burocràtics innecessaris.


2. Un factor determinant també ha estat el canvi de postura de la Gerència, que finalment s’ha situat en la posició menys limitadora possible respecte de l’Acord de la Mesa d’Universitats.
Aquest fet ens ha de fer reflexionar, a totes les parts, respecte dels procediments i objectius de cada negociació.  

No podem saltar d’alegria atès que aquest acord sorgeix d’una mesura que, com ja hem dit abans, retalla drets relacionats amb la salut de les persones però, tanmateix, estem satisfets de la feina feta. I una vegada més constatem que per arribar als objectius proposats: la defensa dels nostres drets socials i laborals, cal la implicació i el suport del PAS. Aquesta participació i aquest suport són el motor necessari per a qualsevol futur acord favorable als interessos dels treballadors i treballadores.


Reconeixement del 24 de juny -Sant Joan- com a festiu no recuperable

El proppassat dimecres la gerència ens va convocar a una reunió a tots els representants de la part social signants del Calendari Laboral 2014. El motiu era aclarir i desencallar el tema de la festivitat del dia de Sant Joan, que la Gerència ja havia instruït que seria recuperable.
Vam assistir a la reunió únicament els membres de la Intersindical-CSC en representació de la JPAS  i els representants d’una altra secció sindical. En el decurs de la reunió la Intersindical-CSC va intervenir per dir que, malgrat les diferents interpretacions respecte del còmput d’hores, l’acord signat contempla el dia de Sant Joan com un dia festiu no recuperable, i que el fet que no estigués per escrit en el document textual de l’acord, a instàncies de la Gerència, no implicava que s’hagués d’incomplir aquest acord entre les dues parts.

Finalment el resultat ha estat reconèixer la validesa d’aquest acord en considerar el 24 de juny -diada de Sant Joan- com a festiu no recuperable.

Per últim, i a tall de reflexió, cal dir que a vegades no n’hi ha prou amb el fet de considerar que la raó està de la nostra part, cal defensar-la i lluitar-la fins al final, des de tots els fronts i en tots els àmbits que calgui.


Continuem treballant.
Ni un PAS enrere!
Representants de la Intersindical-CSC a la JPAS

divendres, 9 maig de 2014

La Intersindical-CSC obté 4 dels cinc representants al Comitè d'Empresa de la Fundació UPF


Companyes i companys,

Aquest passat dilluns, 5 de maig, es van realitzar eleccions sindicals a la Fundació UPF  per escollir, per primera vegada, representants al Comitè d’Empresa. La candidatura de la Intersindical-CSC ha obtingut 4 dels 5 representants possibles.

La participació en aquestes eleccions sindicals ha estat molt alta, del 74%, la qual cosa revela que hi ha molt d’interès perquè a la Fundació UPF hi hagi un Comitè d’Empresa  actiu i crític que qüestioni la política de personal que s’ha fet des de fa anys a l’empara de les diverses reformes laborals, i treballi per garantir unes condicions de treball dignes per a totes les treballadores i treballadors de la Fundació UPF.

Felicitem doncs als nous representants dels treballadors i des de la Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la UPF ens comprometem a donar-los tot el nostre suport en aquesta tasca de representació i de defensa dels drets socials i laborals.

Membres electes de la Intersindical-CSC al CE de la Fundació:

Sergio Casas Garcia
Natalia Clemente Cruz
Roser Clavero López
Núria Soteras Solé

Programa de la candidatura de la Intersindical-CSC

Model de Fundació
·       Defensa d’un model de fundació universitària, pública i autosuficient.
·       Màxima transparència del seu model de gestió interna.
·     Reforç de la idea que la Fundació té usuaris i no clients. Màxima vocació al servei públic en general i a     la comunitat universitària en particular.
·       La Fundació dóna un valor afegit als serveis de la UPF.

Bones pràctiques:
·       Treball i col·laboració conjunta amb els representants sindicals de la nostra Universitat.
·      El comitè d’empresa ha de proporcionar informació periòdica de les seves activitats a tots els treballadors.
·        Aposta pels valors democràtics: tothom hi compta!

Canals de comunicació i participació dels treballadors:
·    Creació d’espais físics i virtuals que facilitin la participació i presa de decisions conjunta de tots els treballadors en la defensa dels seus drets laborals.
·     Creació d’eines de comunicació bidireccionals entre els treballadors i els seus representants: portal web, blocs, etc. Actes de reunions, calendaris, normatives, ... a l’abast de tots!

Millora i/o consolidació de condicions laborals:
·   Adquisició progressiva i consolidació de les condicions laborals dels nostres companys de la UPF:    calendari, còmput d’hores anuals, jornades intensives, reduccions de jornada, preparacions de classe, etc.
·        Revisió de determinats aspectes del salari dels treballadors docents (ampliacions de jornada, etc.).
·      Recuperació del poder adquisitiu de tots els treballadors greument minvat arran de les congelacions i reduccions salarials dels darrers anys. IPC pendent des de 2010, supressió de pagues extres durant dos anys, rebaixa salarial del professorat no fix, ... prou!
·        Defensa de la conciliació de la vida familiar i laboral.
·        Millorar l’accés de tot el personal a activitats de formació i desenvolupament.

Salut laboral:
·      Facilitar l’accés a activitats preventives de salut laboral (revisions mèdiques voluntàries, ergonomia, etc.). Vetllar per l’eficiència i compliment del pla de prevenció a tots els centres de treball.

dimarts, 25 febrer de 2014

Comunicat de la Intersindical-CSC respecte del Calendari Laboral 2014

Aquest passat dijous es va signar l’acord de Calendari Laboral 2014 i la pròrroga de l’Acord sobre Mesures Complementàries del 2013. Aquest acord per al 2014 manté el còmput anual d’hores del 2013 -any de l’augment de la jornada laboral- acordat per altres sindicats, el Comitè d’Empresa del PAS i la Gerència, respecte del qual es va posicionar favorablement la JPAS, i a la qual no se la va permetre ni signar, ni participar en cap de les reunions de seguiment d’aquest acord.

Ara sembla que la situació ha canviat: la JPAS ha signat l’acord de Calendari Laboral 2014 i les mesures complementàries annexes i participarà de llur comissió de seguiment. Esperem que mai més ni la Gerència ni cap sindicat vetin la participació de l’únic òrgan de representació del PAS-F - la JPAS- en cap àmbit on es tractin condicions laborals dels treballadors i treballadores, hi hagi acord previ o no.

Procés de presa de decisions de la JPAS

Els membres de la Intersindical-CSC a la JPAS, un cop assabentats del contingut de la proposta de la Gerència, que incloïa un augment del còmput anual de la jornada de treball per sobre de la del 2013 i la reducció del període de jornada intensiva de l’estiu, vam proposar, en el plenari de la Junta del passat novembre, obrir un procés assembleari amb el PAS per tal de debatre i decidir col·lectivament el posicionament dels i les representants del PAS-F respecte de la proposta del govern de la UPF.

La pràctica totalitat dels més d’un centenar de treballadors i treballadores participants en les assemblees, organitzades en els diferents Campus i edificis de la UPF, vam concloure que la JPAS havia de lluitar per aconseguir un acord que no superés, de cap de les maneres, les hores treballades el 2013, any de l’augment de la jornada laboral, ni retallés el període de jornada intensiva d’estiu. (vegeu comunicat JPAS desembre 2013)

Els i les representants de la Intersindical-CSC, tot respectant l’acord pres a les assemblees, hem defensat des de la JPAS aquest posicionament durant tot el procés de negociació. Finalment, atès que la redacció final de l’Acord  de Calendari 2014 manté el mateix nombre d’hores efectives de treball que el 2013, respecta el període de jornada intensiva d’estiu i, tal i com va acordar el darrer plenari, recull l’augment d’un dia d’AP per al 2013, amb caràcter retroactiu, i un per al 2014(*), la JPAS ha signat aquest acord.

Alhora, respectant l’acord del plenari de l’abril del 2013, la JPAS també ha signat l’Acord de Mesures Complementàries annexes. (vegeu comunicat)

(*)Curiosament, tot i tractar-se d’una disposició addicional d’obligat compliment, els representants de la I-CSC hem hagut de defensar la seva aplicació íntegra davant la Gerència fins al darrer moment del procés de negociació.

La I-CSC no ha signat ni el Calendari 2014 ni l’acord sobre mesures complementàries

Els i les representants a la JPAS per la Interindical-CSC hem decidit no signar aquest acord de Calendari Laboral 2014 i les mesures complementàries annexes. Tot i així hem informat i deixat constància en l’acta de la darrera reunió de negociació d’aquest acord, que participarem en tots i cadascun dels àmbits on es tractin temes relacionats amb les condicions laborals del PAS-F.


Fem memòria

La Intersindical-CSC, dins el marc de la Comissió Unitària de negociació del Calendari 2013, formada per la JPAS, el CE i els sindicats, vam impulsar un procés assembleari durant el mes de març del 2013 per tal de conèixer el posicionament del PAS en relació a  l’augment de la jornada laboral imposada des del govern. A partir dels acords presos en aquelles assemblees del PAS altament participades, la Comissió Unitària va deixar clar que només signaria un acord que no signifiques cap augment de jornada respecte de les 1462 h. anuals.

La Intersindical-CSC vam defensar en el si d’aquesta comissió, a les assemblees i durant tot el procés de negociació, aquest posicionament. I no ho vam fer des d’un punt de vista maximalista, sinó des de la convicció que les decisions preses democràticament i col·lectiva s’havien de respectar i que la unitat d’acció del PAS, representants i sindicats ens permetria assolir avenços reals i acords favorables als interessos i drets dels treballadors/es. Finalment, malgrat les diferents mesures de pressió per part dels treballadors i de la Intersindical-CSC en el si dels àmbits de negociació, es va signar un acord que ens situà en les 1535 hores de treball efectiu i que no respectava els acords presos per una assemblea multitudinària i el suport de 400 signatures.

Continuem treballant, continuem lluitant

A hores d’ara continuem tenint clar que els sindicats no hauríem d’avalar un acord que ens augmenta la jornada laboral i ens redueix el sou, ni encara menys fer-ho de manera acrítica i conformista. Si volem subvertir aquest context de retallades de drets socials i laborals, que poc tenen a veure amb la crisi i molt amb una política sistemàtica de destrucció i privatització dels serveis públics i de precarització de les condicions laborals de les treballadores i treballadors, caldrà dir PROU! Perquè això no és crisi, això és una estafa.

I no hem de defallir pensant que les mobilitzacions, a vegades, no serveixen per a res: estem assistint -i molts de nosaltres participant- d’una revolta permanent: mobilitzacions en defensa de la sanitat i l’educació públiques, pel dret a l’habitatge, per un transport públic assequible, en defensa de la llengua arreu dels Països Catalans. En definitiva, estem canviant la realitat, exigint el dret a decidir, no només del nostre poble, sinó el dret a decidir respecte de tot allò que ens concerneix. I les condicions laborals ens atenyen i és feina de tots i totes lluitar-les.

Per tot això, des de la Intersindical-CSC emplacem als treballadors i treballadores, i als òrgans de representació i sindicats, a continuar prenent les decisions de manera col·lectiva, mitjançant la convocatòria d’assemblees del PAS, a no renunciar a cap dret i lluitar per cada dret social o laboral retallat i, de manera solidària, a defensar tots i cadascun dels llocs de treball amenaçats.

Continuem treballant, continuem lluitant per una

UNIVERSITAT PÚBLICA CATALANA de QUALITAT a l’abast de tota la societat!

Representants de la I-CSC a la JPAS
Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la UPF

UPF, 24 de febrer del 2014

divendres, 8 novembre de 2013

COMUNICAT SOBRE L’ACTE DE GRADUACIÓ
En relació a l’avís publicat en el Campus Global -apartat de Recursos Humans- on es demana la col·laboració del PAS en l’acte de graduació del pròxim 30 de novembre, des de la Intersindical-CSC volem fer algunes reflexions i propostes.
Respecte de la proposta i l’emplaçament a la Gerència per part dels representants
Reiteradament s’ha emplaçat als representants de la Gerència de la UPF a reunir-se amb la JPAS per tractar els criteris de selecció del personal col·laborador i altres qüestions relacionades amb l’organització i la despesa dels actes de graduació, tant de Grau com de Màsters i Postgraus. Aquesta reunió finalment no s’ha produït i, un cop determinats aquests criteris de manera unilateral per la Gerència i publicats en el Campus Global, ens van informar dels mateixos el passat dijous 31 d’octubre, en el si de la reunió JPAS-Gerència.
Tot i que alguns dels criteris publicats van ser proposats per la JPAS l’any passat, el què s’ha publicat no contempla l’objectiu principal de la proposta dels representants:
Garantir la participació i opció de ser seleccionat de tot el PAS de la UPF que així ho requereixi.
Transparència, equitat i igualtat d’oportunitats
Aquests són alguns dels principis que des de la Intersindical-CSC hem reclamat i que proposem han de guiar qualsevol acció o actuació en l’àmbit intern de la UPF i en tots els processos d’accés, selecció i promoció. I per què no, també respecte de l’acte de graduació.
Els i les representants de la Intersindical-CSC hem proposat fa temps en el sí de la JPAS, respecte de l’acte de graduació, treballar una proposta comuna l’objectiu de la qual sigui acabar amb els criteris subjectius i selectius aplicats per la Gerència i reduir al màxim les despeses d’aquest acte.
La nostra proposta contempla a grans trets els punts següents:
  1. Garantir la igualtat d’oportunitats: que tot el PAS de la UPF .pugui participar, voluntàriament, en el procés de selecció. Aquesta s’hauria de fer per sorteig o insaculació. Tal com es fa, per exemple, per triar el membre del PAS que formarà part dels tribunals dels concursos de selecció i provisió.
  2. Fer rotacions anuals del personal col·laborador en una proporció de 20-100, de tal manera que cada any hi haurà un 20% de persones que hauran col·laborat l’any anterior per poder facilitar el desenvolupament de l’acte i alhora formar/informar els companys nous. Ningú podrà col·laborar més de dos anys seguits, llevat que faltin col·laboradors.
  3. Instaurar torns per estalviar despeses en les dietes i alhora donar oportunitat de participar a més treballadors i treballadores del PAS.
  4. Reduir al mínim indispensable l’equip fixa de coordinació de l’acte.
  5. Fer ús del material, infraestructures i equips tècnics propis de la UPF i reduir la despesa en la posada en escena i disseny de l’acte. Ens consta que la despesa en, per exemple, la pantalla gegant de leds que es lloga, és inassumible des d’un criteri d’estalvi i contenció de la despesa.
Per tant, no compartim els criteris absolutament subjectius i selectius decretats per la Gerència i així li ho vam comunicar al vicegerent de Recursos Humans i Organització, senyor Pau Juste, el qual ens va emplaçar a trobar-nos de cara al proper acte de graduació alhora que tancava la porta a qualsevol possibilitat d’elegir el personal col·laborador per sorteig.
Consideracions i valoració dels criteris aplicats unilateralment per la Gerència:
Experiència professional en anteriors edicions d’actes de graduació a la UPF i Experiència professional en esdeveniments de format similar tant dins la UPF com en altres institucions:
Considerem que per les característiques d’aquest acte, no té sentit demanar cap experiència professional prèvia, per la qual cosa ambdós punts són innecessaris. A més a més, ambdós criteris entren en contradicció amb l’objectiu de crear rotacions anuals per possibilitar la participació del màxim possible de treballadors/es del PAS que ho requereixin i acota o limita la possibilitat efectiva de participació de tot el PAS.
Aquests “filtres” no són necessaris perquè estem convençuts que tot el PAS de la UPF és capaç de realitzar les tasques de suport requerides en aquest acte de graduació, per això mateix hi ha un equip de coordinació -que hauria d’estar format per persones vinculades directament al servei que organitza l’acte- que vetlla perquè cada col·laboradora sàpiga quines són les seves tasques. Recordem que les feines que han de desenvolupar els col·laboradors no requereixen aptituds específiques, més aviat actituds. I tots o gairebé tots ens hem format en l’atenció a l’usuari.
Competències en llengües estrangeres, prioritàriament en l’anglès.
Triar el personal d’acord amb aquest criteri és del tot innecessari, si més no en l’acte de graduació dels estudis de grau, atès que la 99% dels assistents parlen o entenen el català.
Les persones candidates seleccionades hauran d’haver complert totes les seves obligacions laborals, especialment les referides al sistema de control horari:
Perquè es proposa compensar en hores i alhora es veta l’accés a les persones amb saldo horari negatiu i que potser són les que més ho necessiten?  Recordem que l’augment de jornada setmanal i anual juntament amb la reducció de dies d’assumptes propis i la derogació d’alguns dels permisos en l’àmbit de la conciliació familiar estan dificultant a molts treballadors poder complir la jornada.
El Vicegerent Pau Juste va expressar a la reunió del passat dijous 31 d’octubre que uns dels criteris tant de l’any passat com d’aquest, casualment no publicats, és prioritzar la selecció de personal interí enfront del PAS funcionari o fixa, tanmateix ens consta que l’any passat personal interí que complia amb escreix els criteris publicats no va ser seleccionat, per tant tampoc això és cert.
Des de la intersindical-CSC considerem que si cal prioritzar a algú, en tot cas seria a aquelles persones que independentment del seu contracte o nomenament més ho necessitin, en hores o en diners. Tot i així considerem que el millor criteri en aquests cas és garantir la igualtat d’oportunitats amb la participació de tothom qui ho vulgui i la selecció mitjançant sorteig, tal com ja hem expressat.
Per últim, respecte de l’opció de compensar en hores i no en diners les hores de treball considerem que en un context de crisi com l’actual i amb una plantilla d’interins i personal eventual pendent de si se’ls renova o no el contracte, compartim la idea d’estalviar costos i per tant compensar les persones col·laboradores amb hores. Tot i això, entenem que aquest ha de ser un criteri universal aplicable a tothom, sigui quina sigui la seva responsabilitat en l’acte i no opcional. I evidentment revisable anualment ja que el treball s’ha de compensar, prioritàriament, en diners, tal com es compensa a certes persones que formen part de l’equip directiu de la universitat quan desenvolupen tasques considerades al marge de les seves funcions habituals.
Conclusions
Encara que la participació del PAS en l’acte de graduació pugui semblar un tema menor, dona idea dels criteris de gestió del personal de la Gerència de la UPF.
En resum, de la negativa expressa de la Gerència de seleccionar el personal per sorteig, transmesa a la reunió de dijous passat i dels criteris publicats en el Campus Global es dedueix que la participació com a col·laboradoro col·laboradora en l’acte de graduació està pensada com un premi, en tant que no garanteix la igualtat d’oportunitats i  limita la participació del PAS de tal manera que redundi en benefici d’una petita part d’aquest.
Si entenem que la col·laboració en l’acte de graduació no és un privilegi sinó una de les funcions que, de manera compensada, ha d’efectuar el personal de la UPF, perquè no s’universalitza la participació ?
Per últim informar-vos que si la Gerència no admet la possibilitat d’asseure’s a negociar TOTS i cadascun dels criteris de selecció dels propers actes de graduació, inclosa la possibilitat del sorteig, la Intersindical-CSC considerem que no hi ha voluntat de consensuar aquests criteris i per tant no es donen les condicions mínimes per iniciar un procés de negociació real.
Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la UPF, àmbit PAS.
8 de novembre de 2013.