dimarts, 29 de gener del 2013


LA PUDUP CONVOCA AL PROFESSORAT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tu hi eres. Vindràs o retallaràs?

Us remetem aquesta convocatòria al professorat universitari amb una sola voluntat: ajudar a redreçar el moment crític que viuen les nostres universitats. Un moment crític que afecta tant la comunitat universitària -i la mateixa naturalesa i funció de la universitat- com la societat a què el sistema universitari ha de servir. La nostra universitat fa temps que s’ha vist envaïda per paraules, paraules que defineixen realitats, com eficiència, efectivitat o excel·lència. El programa d’una universitat democràtica partia d’altres paraules, paraules que també definien realitats, com qualitat, equitat o justícia. Unes, les primeres, estan al servei dels mateixos interessos i agendes que ens han portat al cul-de-sac actual; les altres, les últimes, al servei de la societat.
image
Tu hi eres. Vindràs o retallaràs?

La caiguda de la qualitat de la recerca de les nostres universitats, la precarització de la carrera docent o la mateixa realitat dels acomiadaments, quan no són ERO’s encoberts, i el futur tancament de carreres, ha manllevat qualsevol horitzó d’esperança d’una universitat al servei de les majories. Una universitat democràtica. El 1966, als Caputxins de Sarrià, es reunien estudiants, professorat i intel·lectuals per proposar a l’opinió pública “una perspectiva de renovació de la Universitat i demanar-li que prengui com a cosa pròpia una tasca, el compliment de la qual importa a tot el país: aconseguir una Universitat capaç de dominar els problemes tècnics i socials de l’època, una Universitat democràtica”. En la carta que s’enviava com a convocatòria es deia que “l’arrel de tot això està en la nostra voluntat d’integrar-nos i comprometre’ns amb la realitat universitària i social d’una manera nova. I això demana la reestructuració de les nostres institucions. Veiem la nostra preparació i la nostra realització com un servei”. En aquell moment es va definir l’agenda per una universitat democràtica. Una agenda que està absolutament desballestada en el nostre present.
També en el mateix sentit, en nous temps, però tan foscos com els que ens van precedir en allò que es refereix al futur de la universitat pública, es convoca una Assemblea del Professorat de les Universitats Públiques als Caputxins de Sarrià a les 10:30 del dia 2 de febrer. Per redreçar la situació que estem vivim, només comptem amb les nostres mans; caldrà trobar el camí per ajuntar-les.
Horari i ordre del dia de l’Assemblea:
- 10.30 a 10.45. Presentació de l’Assemblea.
- 10.45 a 12.00. Funció social de la Universitat.
- 12.00 a 13.30. Docència, recerca, precarietat i acomiadaments.
- 13.30 a 14.30 Conclusions: respostes i acció política.
Podeu trobar-ne més informació i començar a construir quelcom conjuntament al web: http://trobadapdiuniscatalanes.wordpress.com/
O bé seguir noves informacions al twitter: @trobada_pdi
#MasOnVas #Caputxinada2.0 #uni2F
PLATAFORMA UNITÀRIA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

dijous, 24 de gener del 2013COMUNICAT  EN RELACIÓ AL CALENDARI LABORAL DEL 2013

Companyes i companys del PAS,

Aquest darrer mes de novembre vam rebre de mans de gerència la proposta de calendari per a aquest any 2013. Aquesta proposta incorporava totes les mesures derivades de la llei d’acompanyament i del reial decret 20/2012, de 13 de juliol, però també d’altres que responen únicament a la voluntat de la UPF com la realització de tres setmanes de vacances obligatòries a l’agost,  el tancament durant la darrera setmana de l’any - prèvia recuperació de les hores per part dels treballadors i les treballadores – o la reducció del període de jornada intensiva.

Cal tenir present que, tot i que aquestes mesures plantegen un escenari de 37,5h setmanals com a jornada habitual, en cap cas s’assenyala el topall d’hores de treball efectives, la qual cosa atorga un cert marge en l’elaboració del calendari. Tot i així, les UPPCC  (Universitats Públiques Catalanes) fan una lectura molt restrictiva i situen el nombre d’hores efectives de treball al voltant de les 1600h (UPF 1599,5).

La Intersindical – CSC ja ha expressat abastament la seva opinió sobre les retallades, i en concret, respecte l’augment de jornada.  Ara, un cop hem conegut i debatut la proposta de gerència, cal concretar i precisar més la nostra opinió, el posicionament que hem defensat en el si de la JPAS i finalment què n’opinem del posicionament conjunt dels dos òrgans de representació del PAS a la UPF.

 Pel que fa a la proposta de gerència de calendari 2013

Pel que fa a aquesta proposta, constatem:

1. que el govern de la universitat pretén limitar la conciliació familiar i personal projectant tancaments a l’agost i la darrera setmana de l’any. El primer limita el dret - altre cop llargament lluitat - a escollir el període de vacances més favorable als interessos dels i les treballadores i el segon, preveu un tancament que els treballadors hauran d’haver recuperat prèviament. Això restringeix la possibilitat (i el dret perquè són hores de la teva bossa) de: no recuperar-les si es vol treballar aquella semana, o bé triar altre període més favorable a l’interès particular de cadascú, atesa la limitació d’aquest any a 3 dies d’AP. I no cola l’argument de l’estalvi energètic (i per tant econòmic) tan políticament correcte, mentre a la UPF no s’aturi el devessall de despeses , al nostre parer, injustificades, en molts àmbits: càterings, despeses en imatge, estades en hotels de luxe per fer una feina que toca fer-la a les nostres instal·lacions, alguns augments de nivell, etc. Si cal establir mecanismes de control de la despesa fem-ho en tots els àmbits, acordadament i garantint els drets dels i les treballadores.

2. que el govern de la Universitat fa propostes que posen en perill els llocs de treball dels i les treballadores i que en lloc de compensar la pèrdua de drets i salari, les accentua. Proposem com a alternativa plausible  el repartiment del treball  - com a mínim no superar el topall de les 1462 h. - i la reducció dels sous i del nombre d’alts càrrecs de la Universitat. Un alt càrrec ens va dir que tots patim les retallades, doncs a veure si és veritat i solidàriament pateixen una mica reduint-se el sou !! Reclamem així mateix que tot el superàvit generat ( sembla ser que són 460.000) vagi destinat a garantir els llocs de treball del personal interí o eventual, tant PAS com PDI.

Constatem doncs,  la manca de sensibilitat del govern de la UPF (i de les altres universitats) d’aprofitar el context normatiu i de por per endurir el seu discurs i fer propostes encara més restrictives de les que les lleis – no per “legals” justes – ens imposen.  Sabem, perquè ho estem vivint, perquè així es desprèn de les trobades amb la gerència i de les notícies que dia sí dia també omplen els mitjans, que les retallades han vingut per quedar-se i que milers de treballadors públics – segons en Mas poden arribar fins a 20.000 - seran acomiadats, entre ells potser les nostres companyes i companys interins i/o laborals. Per altra banda aquest calendari ens retorna a unes condicions de treball pitjors de les que teníem abans del 2003 quan es van assolir per a la totalitat dels i les treballadores de la UPF les 35 hores setmanals i un sostre anual de 1462h.

Què hem defensat en el si de la JPAS

En el plenari de novembre la junta es va posicionar en contra de negociar l’augment de jornada a proposta de la Intersindical-CSC. Aquesta proposta anava complementada amb una altra que plantejava establir mecanismes de coordinació amb els òrgans de representació de les 7UPPCC i amb els agents en lluita o amb representació de l’àmbit del PAS a la UPF ( CE, sindicats, claustre i àgora UPF ) per tal sumar forces i consensuar respostes potents i col·lectives a les propostes dels governs de les universitats catalanes en tant el moll de l’os de les propostes de les gerències de les 7UPPCC ens afecten a totes i tots.

De llavors ençà la JPAS ha mantingut reunions amb el Comitè d’Empresa i els sindicats per tractar aquest tema. Tot i que partíem de postures diferents, l’evolució dels esdeveniments ha suposat un canvi de posicionament d’alguns participants en aquestes trobades conjuntes que, finalment, i malgrat les diferències en la lectura d’aquest procés, ha permès presentar davant la gerència una única proposta per part dels òrgans de representació. Aquesta proposta, avalada pels representants sindicals de les respectives seccions a la UPF, tal com ho van explicitar a la darrera reunió,  es va publicar  la setmana passada i parteix d’una màxima: en cap cas es proposa negociar la jornada, el topall per als òrgans de representació són les 1462h.

Què n’opinem respecte l’emplaçament de gerència a negociar la seva proposta de calendari 2013

Tot i no recollir totalment la postura de la Intersindical -CSC –ni de la resta de sindicats, com passa sempre quan l’objectiu és generar consens i sumar forces–  la proposta dels òrgans de representació, a l’espera de la ratificació dels treballadors i treballadores,  compta amb tot el nostre suport.
Tot i així volem opinar respecte l’emplaçament de gerència a negociar el seu calendari. La Intersindical-CSC considera que:
  1. Davant l’allau d’agressions salarials i laborals a les treballadores i la nul·la voluntat del govern de la universitat  de qüestionar els decrets del govern espanyol i català, o de plantejar-se una lectura favorable als interessos dels treballadors i respectuosa amb la normativa interna acordada amb els òrgans de representació, 
  2. Entenent que hem de defensar els drets de tots els treballadors, drets que tants anys de lluita ha costat assolir.
  3.  Valorant que avalar les retallades no és la ni nostra funció ni la nostra voluntat
  4. Sabent que aquestes mesures posen en perill el lloc de treball dels nostres companys interins i eventuals.
només hi ha una resposta posible: la lluita. Cal que aixequem barricades a la precarietat. Cal  que el PAS ens plantem. 

Per tot això considerem inviable, però també una qüestió de compromís, coherència i ètica personal i sindical no negociar les engrunes de la precarietat, no negociar les retallades.

Uns convidem a reflexionar sobre quina societat voleu, en quin moment el pragmatisme és el pa per avui i la gana per demà i què esteu disposats a fer  avui  per garantir  - avui i demà - els vostres drets i per extensió els dels vostres companys, fills ... Els drets que avui ens prenen han estat lluitats llargament, els de demà els hem de lluitar des de ja!

Per últim, la Intersindical-CSC valorant, tal com hem expressat més amunt,  que cal superar l’àmbit de lluita de la UPF atès que l’augment de jornada ( i altres retallades) ens afecten al conjunt de les 7 UPPCC, impulsarà i recolzarà totes les iniciatives que vagin en aquest sentit, així com totes les mobilitzacions que tinguin per objectiu defensar una Universitat, pública, de qualitat i a l’abast de tothom.

PER UNA UNIVERSITAT PÚBLICA, CATALANA, DE QUALITAT, A L’ABAST DE TOTHOM I RESPECTUOSA AMB EL DRETS DELS I LES TREBALLADORES !!

DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS, NI UN PAS ENRERE !!

DIGUEM PROU. MOBILITZA’T I LLUITA !

ÀMBIT PAS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA INTERSINDICAL-CSC A LA UPF.

UPF a 24 de gener del 2013