divendres, 27 de setembre del 2013

COMUNICAT DE SOLIDARITAT AMB LA VAGA INDEFINIDA DELS DOCENTS A LES ILLES

La secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF es solidaritza amb els docents de
les Illes Balears i Pitiüses en suport a les seves reivindicacions. Us cridem a divulgar
les causes de la seva vaga i a fer aportacions a la caixa de resistència. El nostre
sindicat organitzarà col·lectes als diferents campus de la UPF.

De moment i mentre duri la vaga:

Divendres, a partir d'avui mateix, d'11:00 a 14:00 hores - Campus del Poblenou

Dilluns d'11:00 a 14:00 hores - Campus de Ciutadella

Taula reivindicativa dels docents de les illes

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s'iniciïn amb intenció clarament
repressiva prèvia i durant la vaga.
2. Retirada del decret de TIL
3. Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de símbols.
4. Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient.
Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios
anteriors a les retallades.
6. Substitucions immediates de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1
de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada.
10. Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE.

CAIXA DE RESISTÈNCIA
2056-0009-74-4102003418
Caixa Colonya
(a nom de l'Obra Cultural Balear)
Barcelona, a 27 de setembre del 2013

Així mateix us emplacem a participar de totes les mobilitzacions de suport a la vaga indefinida que us anirem llistant.

29 SETEMBRE, 18h. a la Plaça Sant Jaume, concentració de suport coincidint amb la manifestació de Palma convocada per l'Assemblea de Docents.


dilluns, 9 de setembre del 2013

Manifest de la CSC amb motiu de l'11 de setembre de 2013
Fem via cap a la independència i la justícia social

Hores d'ara tothom és conscient que ens trobem en un moment històric de gran complexitat i transcendència que caldrà abordar amb intel·ligència i fermesa, es tanca una etapa per obrir-ne una altra i els tempos i els ritmes s'aniran accelerant. Resistir ja no és vèncer.

Aquells posicionaments ambigus que en el passat poden haver donat resultats, passaran a convertir-se en pur oportunisme.

El dret a decidir és per decidir-ne alguna cosa, quan es reivindica un dret és per poder-lo exercir en un o altre sentit. A mesura que l'imparable procés vers la sobirania vagi avançant caldrà ser-hi amb posicionaments clars, sense fugir d'estudi. La imprescindible pregunta s'ha de respondre amb un sí o un no, no s'hi valen ja les mitges tintes.

Ens caldrà saber combinar el treball institucional amb la mobilització; ens caldrà saber projectar-nos internacionalment; ens caldrà plantejar el debat de les idees i discutir l'hegemonia social; ens caldrà saber gestionar el dia a dia en un context dur i alhora il·lusionador i, així, avançarem amb pas alegre i alhora ferm. No ens podem permetre el luxe de no cobrir cap front, no tenim massa temps i la feina és gegantina.

L'eufòria col·lectiva de les imprescindibles mobilitzacions puntuals ha d'acompanyar-se de la tasca feixuga del dia a dia, de formigueta, de la continuïtat i de la perseverança. No podem aturar la pluja fina, aquesta és la que cala. I per poder fer això cal organitzar-se de manera estable, cadascú segons les seves possibilitats. No hi hauran resultats si afluixem la pressió.

És per això que ara, més que mai, ens cal reforçar les organitzacions estratègiques. Aquelles que des d'una perspectiva de conjunt fan en el seu àmbit d'actuació, territorial o sectorial, una tasca continuada de pedagogia i d'acumulació de forces, sense oportunismes ni fugides d'estudi. Aquelles capaces d'actuar a curt termini amb la mirada posada en un futur que no pot ser altre que el d'una nació independent i el d'unes estructures al servei de les seves classes treballadores.

Visca la classe treballadora!
Visca la terra!

Confederació Sindical Catalana (CSC)
Països Catalans
Setembre de 2013