divendres, 23 de maig del 2014

COMUNICAT DE LA INTERSINDICAL-CSC EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ A LA UPF DE L’ACORD DE LA MESA D’UNIVERSITATS SOBRE ELS DIES D’INDISPOSICIONS I EL RECONEIXEMENT DEL 24 DE JUNY COM A FESTIU NO RECUPERABLE

Bon dia companyes i companys,

Ahir la Intersindical-CSC va signar la implementació a la UPF de l’Acord de la Mesa General d’Universitats de 28 d’octubre, un acord que regula -i limita- a 8 el nombre de dies anuals d’absència per motius de salut (indisposicions) sense descompte en nòmina.

Finalment -per això l’hem signat- aquest acord d’implementació no afegeix cap limitació ni va més enllà del que contempla l’Acord de la Mesa d’Universitats. Resumint, en cap dels supòsits, d’un, dos o tres dies consecutius d’indisposició, no caldrà dur, obligatòriament, un justificant mèdic.

Què hem defensat durant tot el procés de negociació i per què hem signat

Com ja hem explicat en anteriors comunicats, des de la Intersindical-CSC considerem que l’Acord de la Mesa General d’Universitats sobre les absències per motius de salut -indisposicions- signat per CCOO, UGT i CSIF -encara que l’ampli a 8 respecte del decret inicial- no deixa de ser una limitació d’un dret fonamental com és la salut. Una mesura que va del bracet d’una altra, que precaritza encara més les nostres vides, com és el descompte en nòmina de les baixes mèdiques.

Des de la CSC considerem que acceptar com absentisme les indisposicions és una passa enrere en la defensa dels drets socials i laborals dels treballadors i treballadores.

Dit això, hem decidit signar la implementació a la UPF de l’Acord de la Mesa d’Universitats, en els termes concrets en què està redactat, perquè:

1. Es fonamenta en la proposta que els i les membres la Intersindical-CSC hem defensat en el si de la JPAS, a les assemblees i durant tot el procés de negociació:


  • Preservar el dret a la salut, en la seva concepció holística (integral) i la seva autogestió per part de la persona afectada, el treballador o treballadora.
  • Col·laborar en la descongestió dels centres de salut, atès que no caldrà demanar visita mèdica per poder justificar una indisposició per un  trastorn de salut transitori, si no és necessari per motius de salut.
  • Activar i/o crear els protocols de salut a la UPF que garanteixin, a les persones que pateixen malalties i/o patologies de llarga durada, poder superar, si s’escau, els 8 dies d’indisposicions, tal com ja preveu aquest mateix Acord
  • Aplicar el mateix criteri de respecte i confiança envers els dos col·lectius afectats per la mesura, docents i PAS.
  • Així com reduir tràmits burocràtics innecessaris.


2. Un factor determinant també ha estat el canvi de postura de la Gerència, que finalment s’ha situat en la posició menys limitadora possible respecte de l’Acord de la Mesa d’Universitats.
Aquest fet ens ha de fer reflexionar, a totes les parts, respecte dels procediments i objectius de cada negociació.  

No podem saltar d’alegria atès que aquest acord sorgeix d’una mesura que, com ja hem dit abans, retalla drets relacionats amb la salut de les persones però, tanmateix, estem satisfets de la feina feta. I una vegada més constatem que per arribar als objectius proposats: la defensa dels nostres drets socials i laborals, cal la implicació i el suport del PAS. Aquesta participació i aquest suport són el motor necessari per a qualsevol futur acord favorable als interessos dels treballadors i treballadores.


Reconeixement del 24 de juny -Sant Joan- com a festiu no recuperable

El proppassat dimecres la gerència ens va convocar a una reunió a tots els representants de la part social signants del Calendari Laboral 2014. El motiu era aclarir i desencallar el tema de la festivitat del dia de Sant Joan, que la Gerència ja havia instruït que seria recuperable.
Vam assistir a la reunió únicament els membres de la Intersindical-CSC en representació de la JPAS  i els representants d’una altra secció sindical. En el decurs de la reunió la Intersindical-CSC va intervenir per dir que, malgrat les diferents interpretacions respecte del còmput d’hores, l’acord signat contempla el dia de Sant Joan com un dia festiu no recuperable, i que el fet que no estigués per escrit en el document textual de l’acord, a instàncies de la Gerència, no implicava que s’hagués d’incomplir aquest acord entre les dues parts.

Finalment el resultat ha estat reconèixer la validesa d’aquest acord en considerar el 24 de juny -diada de Sant Joan- com a festiu no recuperable.

Per últim, i a tall de reflexió, cal dir que a vegades no n’hi ha prou amb el fet de considerar que la raó està de la nostra part, cal defensar-la i lluitar-la fins al final, des de tots els fronts i en tots els àmbits que calgui.


Continuem treballant.
Ni un PAS enrere!
Representants de la Intersindical-CSC a la JPAS

divendres, 9 de maig del 2014

La Intersindical-CSC obté 4 dels cinc representants al Comitè d'Empresa de la Fundació UPF


Companyes i companys,

Aquest passat dilluns, 5 de maig, es van realitzar eleccions sindicals a la Fundació UPF  per escollir, per primera vegada, representants al Comitè d’Empresa. La candidatura de la Intersindical-CSC ha obtingut 4 dels 5 representants possibles.

La participació en aquestes eleccions sindicals ha estat molt alta, del 74%, la qual cosa revela que hi ha molt d’interès perquè a la Fundació UPF hi hagi un Comitè d’Empresa  actiu i crític que qüestioni la política de personal que s’ha fet des de fa anys a l’empara de les diverses reformes laborals, i treballi per garantir unes condicions de treball dignes per a totes les treballadores i treballadors de la Fundació UPF.

Felicitem doncs als nous representants dels treballadors i des de la Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la UPF ens comprometem a donar-los tot el nostre suport en aquesta tasca de representació i de defensa dels drets socials i laborals.

Membres electes de la Intersindical-CSC al CE de la Fundació:

Sergio Casas Garcia
Natalia Clemente Cruz
Roser Clavero López
Núria Soteras Solé

Programa de la candidatura de la Intersindical-CSC

Model de Fundació
·       Defensa d’un model de fundació universitària, pública i autosuficient.
·       Màxima transparència del seu model de gestió interna.
·     Reforç de la idea que la Fundació té usuaris i no clients. Màxima vocació al servei públic en general i a     la comunitat universitària en particular.
·       La Fundació dóna un valor afegit als serveis de la UPF.

Bones pràctiques:
·       Treball i col·laboració conjunta amb els representants sindicals de la nostra Universitat.
·      El comitè d’empresa ha de proporcionar informació periòdica de les seves activitats a tots els treballadors.
·        Aposta pels valors democràtics: tothom hi compta!

Canals de comunicació i participació dels treballadors:
·    Creació d’espais físics i virtuals que facilitin la participació i presa de decisions conjunta de tots els treballadors en la defensa dels seus drets laborals.
·     Creació d’eines de comunicació bidireccionals entre els treballadors i els seus representants: portal web, blocs, etc. Actes de reunions, calendaris, normatives, ... a l’abast de tots!

Millora i/o consolidació de condicions laborals:
·   Adquisició progressiva i consolidació de les condicions laborals dels nostres companys de la UPF:    calendari, còmput d’hores anuals, jornades intensives, reduccions de jornada, preparacions de classe, etc.
·        Revisió de determinats aspectes del salari dels treballadors docents (ampliacions de jornada, etc.).
·      Recuperació del poder adquisitiu de tots els treballadors greument minvat arran de les congelacions i reduccions salarials dels darrers anys. IPC pendent des de 2010, supressió de pagues extres durant dos anys, rebaixa salarial del professorat no fix, ... prou!
·        Defensa de la conciliació de la vida familiar i laboral.
·        Millorar l’accés de tot el personal a activitats de formació i desenvolupament.

Salut laboral:
·      Facilitar l’accés a activitats preventives de salut laboral (revisions mèdiques voluntàries, ergonomia, etc.). Vetllar per l’eficiència i compliment del pla de prevenció a tots els centres de treball.