divendres, 9 de maig de 2014

La Intersindical-CSC obté 4 dels cinc representants al Comitè d'Empresa de la Fundació UPF


Companyes i companys,

Aquest passat dilluns, 5 de maig, es van realitzar eleccions sindicals a la Fundació UPF  per escollir, per primera vegada, representants al Comitè d’Empresa. La candidatura de la Intersindical-CSC ha obtingut 4 dels 5 representants possibles.

La participació en aquestes eleccions sindicals ha estat molt alta, del 74%, la qual cosa revela que hi ha molt d’interès perquè a la Fundació UPF hi hagi un Comitè d’Empresa  actiu i crític que qüestioni la política de personal que s’ha fet des de fa anys a l’empara de les diverses reformes laborals, i treballi per garantir unes condicions de treball dignes per a totes les treballadores i treballadors de la Fundació UPF.

Felicitem doncs als nous representants dels treballadors i des de la Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la UPF ens comprometem a donar-los tot el nostre suport en aquesta tasca de representació i de defensa dels drets socials i laborals.

Membres electes de la Intersindical-CSC al CE de la Fundació:

Sergio Casas Garcia
Natalia Clemente Cruz
Roser Clavero López
Núria Soteras Solé

Programa de la candidatura de la Intersindical-CSC

Model de Fundació
·       Defensa d’un model de fundació universitària, pública i autosuficient.
·       Màxima transparència del seu model de gestió interna.
·     Reforç de la idea que la Fundació té usuaris i no clients. Màxima vocació al servei públic en general i a     la comunitat universitària en particular.
·       La Fundació dóna un valor afegit als serveis de la UPF.

Bones pràctiques:
·       Treball i col·laboració conjunta amb els representants sindicals de la nostra Universitat.
·      El comitè d’empresa ha de proporcionar informació periòdica de les seves activitats a tots els treballadors.
·        Aposta pels valors democràtics: tothom hi compta!

Canals de comunicació i participació dels treballadors:
·    Creació d’espais físics i virtuals que facilitin la participació i presa de decisions conjunta de tots els treballadors en la defensa dels seus drets laborals.
·     Creació d’eines de comunicació bidireccionals entre els treballadors i els seus representants: portal web, blocs, etc. Actes de reunions, calendaris, normatives, ... a l’abast de tots!

Millora i/o consolidació de condicions laborals:
·   Adquisició progressiva i consolidació de les condicions laborals dels nostres companys de la UPF:    calendari, còmput d’hores anuals, jornades intensives, reduccions de jornada, preparacions de classe, etc.
·        Revisió de determinats aspectes del salari dels treballadors docents (ampliacions de jornada, etc.).
·      Recuperació del poder adquisitiu de tots els treballadors greument minvat arran de les congelacions i reduccions salarials dels darrers anys. IPC pendent des de 2010, supressió de pagues extres durant dos anys, rebaixa salarial del professorat no fix, ... prou!
·        Defensa de la conciliació de la vida familiar i laboral.
·        Millorar l’accés de tot el personal a activitats de formació i desenvolupament.

Salut laboral:
·      Facilitar l’accés a activitats preventives de salut laboral (revisions mèdiques voluntàries, ergonomia, etc.). Vetllar per l’eficiència i compliment del pla de prevenció a tots els centres de treball.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada