QUI SOM

La Intersindical-CSC, sindicat  nacional i de classe, es defineix com a sindicat independent, democràtic i participatiu en el que hi tenen cabuda treballadores i treballadors de tots els sectors.

La solidaritat, la unitat d’acció i la defensa dels interessos de tot el conjunt de treballadors/es són principis fonamentals de la nostra activitat sindical.

La Intersindical-CSC impulsem un model sindical alternatiu a les estructures burocratitzades, basat en la importància transcendental de les seccions sindicals (conjunt de treballadores i treballadors afiliats/des al sindicat en una empresa o entitat) i les eines de participació de tots i totes les treballadores.

Entenem que Catalunya ha de ser subjecte de les relacions laborals, tant de fet com de dret, i que ha de ser el marc normal de l’elaboració i aplicació del conjunt de normes, pactes, acords i convenis en matèria de treball i de seguretat social.

La Secció Sindical de la UPF la formem treballadors i treballadores del PAS i PDI de la nostra Universitat i actualment tenim representació a la JPAS, JPDI i Comitè de PDI.

Els objectius de la nostra Secció Sindical són, bàsicament, la millora de les condicions de treball, retributives, de formació, de promoció, de conciliació personal, familiar i laboral, de l’organització del treball, així tot allò relacionat amb la defensa d'una Universitat Pública i de Qualitat i al servei de tota la societat.

Com a organització ens sentim compromesos també en la lluita per unes administracions millors, més àgils i eficients, que garanteixin a la ciutadania uns serveis públics i de qualitat. Tenim la convicció que una Administració pública eficaç és una eina imprescindible de cohesió social i un instrument necessari per fer realitat l’increment de sobirania que el nostre país necessita.