NEGOCIACIÓ CALENDARI 2013 ÀMBIT PAS

EN AQUEST PÀGINA RECOLLIREM, DEL  MÉS RECENT AL MÉS ANTIC, ELS RESUMS REALITZATS PELS I LES  MEMBRES DE LA INTERSINDICAL-CSC DE LES REUNIONS DE LA COMISSIÓ UNITÀRIA JPAS/CE QUE S'HAN REALITZAT DES DEL GENER DEL 2013.

AIXÍ MATEIX INFORMAREM SOBRE ELS ACORDS PRESOS, LA FEINA I LES PROPOSTES DE LA INTERSINDICAL EN EL SI DE LA COMISSIÓ UNITÀRIA I REFLEXIONS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS.

PROPOSTA DE MESURES DE CAIRE SOCIAL I COMPENSATÒRIES FETA PER LA INTERSINDICAL A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ UNITÀRIA JPAS/CE QUE NEGOCIA EL CALENDARI 2013 (22 de febrer de 2013)

 L’objectiu de la reunió és proposar quines mesures de caire social i compensatòries ha de presentar la comissió a la gerència. En aquest sentit, a instàncies de CCOO, s’ha quedat avui perquè els sindicats representats a la JPAS i el CE aportin propostes a la comissió unitària.

Els membres de la Intersindical-CSC són els primers a compartir les propostes, que com a secció sindical han treballat. La proposta que presenta la Intersindical-CSC és la següent: 


1.  ‪      Presentar dos documents diferents però que han d’anar vinculats. Un és el Calendari Laboral que només ha de plasmar els tancaments, període de jornada intensiva, vacances, etc.  L’altre és udocument en format d’acord vinculat al calendari que reculli les mesures compensatòries (és a dir, no donarem el vist-i-plau al calendari sense un acord sobre aquest segon document) En aquest sentit opinem que cal batallar l'apartat o qüestions que afecten el calendari (tancamnets, jornades intensiva, etc.) en la mesura del possible per tenir el calendari més avantatjós possible per al PAS però que l’objectiu ha de ser acordar un document de mesures compensatòries i de caire social de llarg recorregut que garanteixi una   jornada real efectiva de 1462h.

2.      En aquest document no constarien les hores però si la fórmula següent: les hores destinades a mesures compensatòries de caire social seran el resultat de restar-li al calendari anual corresponden les 1462h que teníem acordades abans de que se’ns imposessin les retallades.

3.      Aquest darrer document proposem que tingui vigència fins que recuperem els drets perduts a cop de retallada (retallades salarials, FAS, tiquet menjador, AP’s. permisos concilia, IT, etc) i vinculat cada any al calendari respectiu.

4.         Les mesures compensatòries que proposem són les següents:

·   Utilitzar les hores de la bossa resultant per, en l’àmbit de la conciliació familiar i personal, compensar els permisos que ara s’han de recuperar: tutories, metges familiars, indisposicions fills... 
·  O utilitzar les hores per compensar la formació, externa o no a la UPF que, efectivament, el PAS realitzi fóra de la jornada de treball.
·   O compensar amb un temps concret, que pot anar del quart d’hora a la mitja hora diària, al PAS que realitzi formació virtual no presencial.

5.        Proposem que per aquest 2013, les 120 hores resultants -de moment-  de restar-li a la       proposta de gerència d'ahir dijous les 1462h, es prorrategin en 11 mesos. 

6.     Les 10,9 hores mensuals (any 2013) resultants d’aquest prorrateig les ha de compensar cada treballador/a de la manera que necessiti. Unes hores per conciliació familiar, si li calen, i les altres ( o totes) per compensar la formació externa o no a la UPF i fora de la jornada o com a compensació per la formació virtual no presencial.

Per altra banda la Intersindical proposa recollir allò esmentat per la gerència a la reunió de dijous i treballar-lo a la comissió de seguiment o de formació: ampliar el  3r horari i oferir l’ajut matrícula als membres del PAS que realitzin o vulguin realitzar estudis a preu públic en institucions públiques. També recollir allò expressat pel rector a l’anterior reunió: la possibilitat de la compactació de jornada.

Pel que fa al calendari propiament, la intersindical-CSC segueix defensant la proposta inicial avalada per l'assemblea. Amb els períodes de tancament, vacances i jornada intensiva recollits en la primera proposta que se li va fer a mans a gerència.


Resum reunió 14 de gener:

en aquesta reunió es concreta l'opció de crear la comissió unitària entre el CE i la JPAS per negociar el calendari 2013. Tot i que en aquesta reunió estan presents els sindicats i s'acorda fer un comunicat conjunt, la postura ambigua del membre que suposadament ve en nom de CCOO fa que les altres dues  seccions sindicals presents a la reunió la Intersindical i UGT decideixen retirar la seva signatura del comunicat i cedir el rol de comissió unitària únicament a la JPAS i el CE.


A partir de llavors són aquest dos òrgans el que convoquen l'assemblea, gestionen les protestes acordades a l'assemblea, signen comunicats, assisteixen a les reunions amb la gerència com a negociadors de la part social, i són els que signen, com part social,  el document de compromís del rector amb el PAS de la UPF. Els sindicats en tants que representats a través dels seus membres al CE i/o la JPAS poden vehicular les seves propostes a través d'ells o directament a la comissió, tot i que és el conjunt de membres d'aquesta comissió (oberta a qualsevol membre de la JPAS i el CE) qui aprova DE de forma consensuada les propostes que els  respectius plenaris - si més no el de la JPAS-  si s'escau, ratifiquen.


 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada